שם:
טלפון:
דוא"ל:  *
הודעה:
ראות אלגוריתמים

ציפוי סטנטים בעזרת עיבוד תמונה

עיבוד תמונה ממוחשב מאפשר בקרה מדויקת, אמינה ויעילה של תהליך הציפוי בתרופה של סטנטים לעורקי הלב

סריקת הסטנט באמצעות אופטיקה ותאורה מתאימות


שלב מקדים לעיבוד התמונה הוא איסוף התמונות.
בסרטון שלמטה מוצג רצף תמונות סריקת 3600 מסביב לסטנט.
על התאורה לאפשר הפרדה מרבית בין הסטנט המתכתי המבריק לרקע הכהה.

עיבוד תמונה וציפוי סטנטים

איחוד התמונות למפת התזה

מטרת עיבוד התמונה ליצר מפת התזה, המכילה את נתוני המיקום והתזמון של נחיר התזת חומר הציפוי.
על המפה להביא בחשבון את עקמומיות הסטנט וכן שגיאות במיקום הציר שלו יחסית לציר הסיבוב.
שלב ראשון ביצירת המפה הוא שילוב תמונות הסריקה לתמונה אחת, ציקלית, המתארת את פני הסטנט הצילינדריים.

עיבוד תמונה - מפת התזה

יצור מפת נקודות ההתזה

שלב 1: עיבוד התמונה המשולבת לקבלת תמונת ה"שלד" של פסי המתכת המרכיבים את הסטנט.
שלב 2: פיזור נקודות ההתזה באופן אחיד לאורך קווי השלד. המרחקים בין הנקודות שונים לאורך קווים ישרים, בקרבת צמתים ולאורך עיקולים ולולאות. עיבוד התמונה מפיק את המידע הנחוץ על התכונות הגיאומטריות של קווי השלד.

          פיזור נקודות התזה
שלב 1: מציאת ה"שלד" של                                    שלב 2: פיזור אחיד של נקודות  
מרכיבי הסטנט                                                     ההתזה

 

תמונת נקודות ההתזה

בסוף התהליך של עיבוד התמונה מופקת רשימת פקודות התזה אשר מיוצגת על בתמונת שלמטה על ידי נקודות על פני תמונת הסטנט הפרוש.
סדר התזת נקודות חומר הציפוי אינו קשור יותר ל"שלד", אלא תלוי באופן בו סורק חריר ההתזה את פני הסטנט.

תהליך הציפוי

חומר הציפוי מותז בטיפות מחריר שסורק את פני הסטנט. פקודות ההתזה ניתנות על סמך הנקודות שחושבו בעזרת כלי עיבוד התמונה אשר מתורגמות לפקודות מיקום גובה וזווית.

תוצאות הציפוי בעזרת עיבוד התמונה

 
תוצאות ציפוי סטנטים בעזרת עיבוד תמונה
     
ציפוי סטנטים ע"י עיבוד תמונה

 
עיבוד תמונה